Wintersportdekking zorgverzekering

Ben je van plan om op wintersport te gaan? Dan vraag jij je mogelijk af of jouw basiszorgverzekering wel alle zorgkosten in het buitenland dekt indien er iets misgaat.

Wintersportdekking in basiszorgverzekering?

Het is belangrijk om te weten dat je met jouw basiszorgverzekering in het buitenland alleen gedekt bent voor spoedeisende medische zorg tot het Nederlandse marktconforme tarief voor dezelfde zorg. Indien een behandeling in het buitenland duurder is, zal jij alle kosten boven het Nederlands marktconforme tarief uit eigen zak moeten betalen.

Niet medisch noodzakelijk vervoer, zoals een gipsvlucht terug naar Nederland, wordt ook niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Kosten voor medicijnen die niet in Nederland zijn geregistreerd, worden ook niet gedekt vanuit de basiszorgverzekering.

Hoe zorg je dan dat je ondanks de beperkte dekking vanuit de basiszorgverzekering toch een laag risico loopt op hoge zorgkosten in het buitenland? Je kunt een aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering met dekking voor medische kosten inclusief wintersportdekking afsluiten.

Wintersport aanvullende zorgverzekering

Door te kiezen voor een aanvullende zorgverzekering met volledige dekking voor spoedeisende zorg in het buitenland, voorkom je alle extra kosten voor spoedeisende medische zorg in het buitenland. Je kunt ook een aanvullende zorgverzekering met dekking voor repatriëring afsluiten. Met die dekking wordt een gipsvlucht naar Nederland vergoed. Je kunt besluiten om jouw aanvullende zorgverzekering uit te breiden met beide dekkingen, maar je kunt ook één van de opties kiezen.

Wintersport reisverzekering

Met een reisverzekering met medische dekking inclusief wintersportdekking ben je gedekt voor niet medisch noodzakelijk vervoer, zoals een gipsvlucht naar Nederland. Met een reisverzekering zal je vaak nog extra voordeel hebben, omdat een reisverzekering vaak ook dekking biedt in het geval van diefstal of schade aan wintersportuitrusting.

Wijzigen zorg- of reisverzekering

Let er voorts op dat de aanvullende zorgverzekering in december aan te passen is, terwijl je jouw reisverzekering gedurende het hele jaar kunt wijzigen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het is mogelijk dat je tijdens wintersport schade bij een ander veroorzaakt. Voor deze schade dien je een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit kun je bij iedere verzekeraar doen die aansprakelijkheidsverzekeringen aanbiedt.